Dar ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 222

08.04.2024

Dnes byly na Správním odboru Magistrátu města České Budějovice rozpečetěny dvě kasičky našeho spolku. Děti ze 6. C se svou třídní učitelkou ze Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222  uspořádaly sbírku pro hematoonkologicky nemocné děti, podařilo se jim získat krásnou částku 6 981,- Kč.  Mockrát jim děkujeme za jejich obětavou snahu a velký dík patří všem dětem a učitelům, kteří do kasičky přispěli.

Je skvělé, že školáci cítí s léčenými dětskými pacienty. 

pomáháme dětem s leukémií
a nádorovým onemocněním

Pomáhejte s námi