Organizační struktura

  • Haima České Budějovice je zřízena při Stanici hematoonkologie Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
  • Haima České Budějovice je samostatně hospodařící subjekt s vlastní organizační a řídící strukturou
  • nejvyšším orgánem Haimy České Budějovice je valná hromada, která se schází nejméně jednou za 4 roky, valnou hromadu svolává statutární zástupce Haimy České Budějovice (Mgr. Kamila Zelinková)
  • Haima České Budějovice je nezisková organizace, formálně registrovaná jako spolek
  • Haima České Budějovice má přiděleno IČO 69538247
  • Členové statutárního orgánu výkonného výboru Haimy ČB:

Předseda: Mgr. Kamila Zelinková

Místopředseda: Mgr. Eliška Švepešová

Jednatel: Milena Ludvíková

Poradkyně: Mgr. Růžena Šestáková, staniční sestra dětské hematoonkologie

Ekonomka: Ing. Iva Wolfová

Mgr. Kamila Zelinková

Mgr. Kamila Zelinková

Předseda

zelinkova@haimacb.cz tel. +420 724 687 684
Mgr. Eliška Švepešová

Mgr. Eliška Švepešová

Místopředseda

svepesova@haimacb.cz tel. +420 724 546 959
Milena Ludvíková

Milena Ludvíková

Jednatel

ludvikova@haimacb.cz tel. +420 724 687 351

pomáháme dětem s leukémií
a nádorovým onemocněním

Pomáhejte s námi