Registr dárců kostní dřeně

Naše činnost spočívá také v získávání zájemců o zápis do Českého národního registru dárců kostní dřeně:

https://registr.kostnidren.cz/

ZÁKLADNÍ INFORMACE ZE STRÁNEK ČNRDD: 

PODMÍNKY: 

 • dobrý zdravotní stav

 • žádné závažné onemocnění v minulosti

 • bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie)

 • váha vyšší než 50 kg

FAKTA:

pro pacienta trpícího poruchou krvetvorných buněk NENÍ jiná možnost záchrany než darování kostní dřeně

 • 75 % dárců kostní dřeně není příbuzných s pacientem, jedná se dobrovolné dárce

 • pro každého čtvrtého pacienta se bohužel vhodný dárce nenajde, z tohoto důvodu je potřeba stále navyšovat počet potencionálních dárců v registru

 • vaším zápisem do registru se zvyšuje pravděpodobnost, že pacient svého dárce najde

BILANCE:

počet registrovaných dárců ve světě: 40 817 264

 • počet registrovaných dárců v ČNRDD: 114 744

 • počet odběrů krvetvotných buněk díky ČNRDD: 2176

 • úspěšnost transplantace:

  • u dospělých pacientů 60–80 %

  • u dětí 70–90 %


pomáháme dětem s leukémií
a nádorovým onemocněním

Pomáhejte s námi