Naše poslání a cíle

Jsme tady proto, abychom podali pomocnou ruku dětem, které vážně onemocněly, podstupují náročnou léčbu a jsou postaveny před těžkou životní zkoušku.

Jsme tady i pro jejich rodiče a blízké, abychom jim pomohli v období dlouhé a náročné terapie, kterou jejich dítě prochází (chemoterapie, ozařování).

Jsme tady také proto, abychom vás podpořili, když se nemoc vrátí a u dítěte je nutná transplantace kostní dřeně. Najít vhodného dárce však není jednoduché, téměř 75% dárců kostní dřeně nemá s pacientem příbuzenský vztah, pro každého čtvrtého pacienta se vhodný dárce dokonce nenajde. Snažíme se proto oslovovat potenciální dárce kostní dřeně a získávat je do registru:https://registr.kostnidren.cz/

Podporujeme stanici dětské hematoonkologie. https://www.nemcb.cz/oddeleni/detske-oddeleni-o-oddeleni/  

 Pro oddělení nakupujeme nadstandardní zařízení, vybavení a pomůcky, které pacientům zpříjemní pobyt v nemocnici, všechny nákupy konzultujeme s odborným personálem oddělení.

Pro vás dárce a podporovatele naší organizace je důležité vědět, že většina z nás je z řad rodičů dětí, které oddělením prošly, podstoupily chemoterapii a uzdravily se. Mnohé z nich spolu se svými rodiči a dokonce i s prarodiči navázaly s lékařkami, lékaři a sestrami z oddělení pouta, která přetrvávají po dlouhá léta. Některé vyléčené děti dospěly a zapojily se také do dobročinné práce Haimy ČB. Lékaři a sestry na dětské hematoonkologické stanici se stali součástí našich životů a troufám si říci, že my naopak součástí jejich životů. A také proto je naše práce pro spolek zcela nezištná a poctivá.  

Všech vašich darů si nesmírně vážíme a přejeme si, aby byly využity co nejúčelněji. 

Všechny nákupy a investice pro oddělení řešíme výhradně s lékaři a sestřičkami s ohledem na jejich požadavky.

Poskytovaná podpora je např. následující:

  • finanční a materiální výpomoc rodinám s léčeným dítětem (dlouhodobá nebo jednorázová)
  • zakoupení paruk - pro děti, které přijdou při léčbě o vlasy

  • přispěvky na ozdravné a rehabilitační pobyty pro děti 

  • pořízení nadstandardního zařízení na oddělení (LCD televizory, vybavení kuchyněk, notebooky pro léčené děti)

Cíle:

  • rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí s poruchou krvetvorby, zdravotníků a široké veřejnosti

  • získávat prostředky pro pomoc dětem prostřednictvím finančních sbírek a darů od jednotlivců, tuzemských i zahraničních organizací a institucí

  • získané prostředky využívat cíleně  na  humanizaci léčby, nákup nadstandardního vybavení hematoonkologiické jednotky a pomoc sociálně slabým rodinám

  • upozorňovat širokou veřejnost na problematiku a náročnost léčby dětských pacientů, seznamovat s činností a posláním spolku HAIMA České Budějovice

  • pomáhat při získávání dárců krve a rozšiřovat registr dárců kostní dřeně vysvětlovat význam dárcovství krve a registrace do Českého národního registru dárců kostní dřeně (ČNRDD) https://registr.kostnidren.cz/

  • poskytovat obecné a odborné informace laické veřejnosti a členům HAIMA České Budějovice přibližující problematiku poruch krvetvorby

pomáháme dětem s leukémií
a nádorovým onemocněním

Pomáhejte s námi