Využití darů

V roce 2023 byly dary sponzorů využity: Na zaplacení: užívání virtuálních brýlí a programů, psychologického poradenství dětem a jejich blízkým, účasti na XXXII. Konferenci dětských hematologů a onkologů ČR a SR dvěma sestřičkám z Hematoonkologické stanice při Dětském oddělení Nemocnice ČB a.s. Na nákup: tří čističek vzduchu léčeným dětem do jejich domovů, dárkových kuponů k nákupu potravin a sanitárního zboží pro rodiny nemocného dítěte, narozeninových a vánočních dárků léčeným dětem, nové sedací soupravy do sesterny na Hematoonkologické stanici. Na podporu rodin v obtížné finanční situaci pravidelným měsíčním darem po dobu jednoho roku (jeden z rodičů je po dlouhou dobu léčby s dětským pacientem v nemocnici). 

V roce 2022 byly dary sponzorů využity: na nákup brýlí a programů pro virtuální realitu, parní čistič, respirátory dětským pacientům, dárkové karty, dovybavení hematoonkologické jednotky, na podporu rodiny v obtížné životní situaci, na zajištění účasti tří zdravotních sestřiček na konferenci v rámci vzdělávání. 

V roce 2021 byly dary sponzorů využity na nákupy: dárky dětem, které byly v období svých narozenin a o svátcích léčeny na oddělení, vánoční dárky, notebook pro chlapce v léčbě, knihy, čističky vzduchu pro děti v léčbě, na uspořádání relaxačního víkendu a Leteckého dne. 

V roce 2020 byly dary sponzorů využity na nákupy: dárky dětem, které byly v období svých narozenin a o svátcích léčeny na oddělení, knihy a CD na oddělení, rádia s DVD přehrávači a tablety na všech 5 pokojů hematoonkologické jednotky pro dětské pacienty, radio na sesternu, kávovar do kuchyňky pro rodiče dětí, čističky vzduchu pro děti v léčbě, odsávačka, dětské roušky a respirátory s filtry obtížně dostupné v počátečním období nákazy Covid 19, povlečení na lůžka pacientů a koberečky na pokoje, parní čistič. Opět byla hrazena potřebná rychlá psychologická pomoc léčeným dětem a jejím blízkým v psychicky náročných obdobích.

Z darů bylo v roce 2019 hrazeno: čističky vzduchu pacientům, psychologická pomoc, mikroskop s digitálním snímačem a monitorem. 

pomáháme dětem s leukémií
a nádorovým onemocněním

Pomáhejte s námi