O nás

NÁŠ FACEBOOK: HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/PROFILE.PHP?ID=100079085916782

Haima České Budějovice je spolek s oblastní působností, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby nebo s hematoonkologickým onemocněním (nejznámější je leukémie), léčeným na stanici Dětské hematoonkologie při Dětském oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 

Pro vás dárce a podporovatele naší organizace je důležité vědět, že většina z nás je z řad rodičů dětí, které oddělením prošly, podstoupily chemoterapii a uzdravily se. Mnohé z nich spolu se svými rodiči, a dokonce i s prarodiči, navázaly s lékařkami, lékaři a sestrami z oddělení pouta, která přetrvávají po dlouhá léta. Některé vyléčené děti dospěly a zapojily se do dobročinné práce Haimy ČB také. Lékaři a sestry na dětské hematoonkologické stanici se stali součástí našich životů a troufám si říci, že my naopak součástí jejich životů. A také proto je naše práce pro spolek zcela nezištná a poctivá.  

 • Haima České Budějovice je nezisková organizace registrovaná jako spolek
 • Spisová značka: L 2815 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
 • Haima České Budějovice má přiděleno IČO 69538247

V prosinci 2017 se tváří a patronem Haimy ČB stal náš přední fotbalista, rodák z jižních Čech, pan David Lafata. V Aktualitách se můžete dočíst, kterých akcí se již zúčastnil. Děkujeme upřímně, pane Lafato, za Vaši nezištnou pomoc a za Váš drahocenný čas věnovaný našim dětem.

Poslání

Některé děti jsou vystaveny těžké životní zkoušce, když vážně onemocní. Jsme tady, abychom jim a jejich nejbližším pomohli překonat toto složité a poměrně dlouhé období, kdy děti podstupují náročnou léčbu (chemoterapie, ozařování). Naše pomoc spočívá v nákupu nadstandardního zařízení pro oddělení dětské hematoonkologie a v pořízení další nadstandardní humánní pomoci dětem a jejich rodinám. 

Všech vašich darů si nesmírně vážíme, a proto chceme, aby byly využity co nejúčelněji ve prospěch malých pacientů. Pořízení investic a nákupu pro oddělení řešíme výhradně společně s lékaři a sestřičkami, potřebné věci kupujeme na základě jejich doporučení a v souladu s jejich požadavky, které cílí na jednotlivé pacienty, jako příklad můžeme uvést: 

 • příspěvek na rekondiční pobyt dítěte - na doporučení ošetřujícího lékaře (podle zdravotního stavu dítěte)
 • pořízení nadstandardního zařízení a vybavení oddělení nebo jiné pomoci - LCD televizory na pokojích pacientů, vybavení herny na Stanici dětské hematoonkologie, notebooky pro dlouhodobě léčené děti, čističky vzduchu do domácností léčených dětí, software na oddělení  pro virtuální realitu - výukové programy aj.
 • zakoupení paruk - pro děti, které přijdou v průběhu léčby o vlasy
 • finanční podpora rodin, jejichž dítěti bylo diagnostikováno zhoubné onemocnění krve a mízních uzlin - výše a délka podpory se určuje podle aktuálních podmínek

Cíle

 • rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí s poruchou krvetvorby, zdravotníků a široké veřejnosti
 • získávat prostředky pro pomoc dětem prostřednictvím finančních sbírek a darů od jednotlivců, organizací a institucí tuzemských i zahraničních, které jsou využity na humanizaci léčby, nákup nadstandartního zařízení pro hematoonkologii a jako pomoc sociálně slabším rodinám
 • poskytovat informace přibližující problematiku poruch krvetvorby laické veřejnosti, šířit informace o posláním a činností Haimy České Budějovice, 
 • pomáhat při získávání dárců krve, podporovat zájem o vstup do registru dárců kostní dřeně (ČNRDD) https://registr.kostnidren.cz/, vysvětlovat význam dárcovství krve a kostní dřeně a vyvracet mýty a předsudky o onkologických onemocněních

pomáháme dětem s leukémií
a nádorovým onemocněním

Pomáhejte s námi