Den dětské onkologie

15.02.2024

DEN DĚTSKÉ ONKOLOGIE (dále jen DDO) v Českých Budějovicích jsme zahájili ve čtvrtek ráno 15.2.2024, ve vstupní hale Nemocnice České Budějovice a.s. Tyto DDO jsme organizovali společně s Nemocnicí ČB.  

Skvělou podporu pro nás získala paní doktorka Iva Hojdová z Hematoonkologické stanice Dětského oddělení Nemocnice ČB a.s. s paní magistrou Milenou Mágrovou ze Zdravotně sociální fakulty JU. Tři studentky a jeden student oslovovali procházející a předávali jim naše letáčky a zlatou stuhu - symbol DDO, vysvětlovali význam těchto dnů pro léčící se dětské onkologické pacienty.

Mnoho empatických lidí se následně zastavilo u našeho stolku s kasičkou a díky jim jsme získali 9.550,-Kč pro náš spolek HAIMA ČB. Další dárci zaslali na náš účet přes QR kód z letáčku téměř 5.000,-Kč. 

Večer od 18. hodiny byla symbolicky zlatě nasvícena budova dětského oddělení, zde jsme se sešli s přáteli našeho spolku, se sestřičkami a lékaři. Setkání zahájili Iva a Fanda Pittnerovi písničkami s kytarou. Krátce jsme se pozdravili s generálním ředitelem Nemocnice ČB a.s. MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, Ph.D. a prožili ve zlatém světle příjemný večer.

Děkujeme všem dárcům a zúčastněným.

pomáháme dětem s leukémií
a nádorovým onemocněním

Pomáhejte s námi